BİRİKİMSİZ ZENGİN YAŞAM

Yıllar üzerimizde külfet oluştururken, külfetlerden nice toksitleri biriktiririz bedenimizde. Kanser,  ölümcül ve bulaşıcı bir çok hastalık birikimlerimizin hediyesi değil mi? Ya da  herkesin kendi kabuğuna çekilmesi. Bireyselleşme sevdalısı yürekler paylaşımı unutalı intiharlar ne çok arttı... Fiziksel yada ruhsal daha bir ton hastalık sardı bedenimizi.

Detoks yapmadıkça toksinler devam eder birikmeye, koparır toplum içinden herbirimizi teker teker. Birey, yüzlerce yıllık kocaman gövdeli çınar ağacının, görkemli dallarından fışkıran binlerce yaprak gibidir. Belki çınar hissetmez, o yaprağının rüzgara yenik düşüp koptuğunu,  ama bu bir sondur, yaprağın sessiz sonu.

Farketmeyebiliriz, etrafımızdaki insanların kendi sessiz ölümlerini hazırlamak için, ne zaman rüzgara yenik düşüp,yavaşca birer birer toplumdan kopacaklarını.
Öyle dalmışızdır ki hayat hengamesine, tek yaptığımız şey külfet ve toksit biriktirmek olmuştur.
Ne kendi ruhsal boşalma ihtiyaçlarımıza ne de fiziksel detokslarımıza kulak asmaz oluruz bu hengamede. Sadece biriktiririz...

Bireysel birikimler, toplumsal birikimlere de neden olur. Birey duyarsızlaştıkça etrafına, ülkesine , olup biten her yanlışa, toplum da duyarsızlaşmış olur. Birey bireyselleştikçe umursamaz oldukça yaşadığı dünyaya , uzaklaşır onu var eden toplumdan. Uzaklaştıkça birikmeye devam eder külfetler. Boşaltamadıkçada sona yaklaşır, dalından kopmuş yaprak gibi. Ve birey kaybeder ve toplum yok olur...

Toplum bu gerçeği bildiği için kendine gelenekler, adetler, değerler icat etmiştir. Mesela komşuculuk, hemşerilik, takımdaşlık, vatandaşlık, ahbaplık... Toplumdaki ahlaki değerler , paylaşmak, yardımlaşmak, bizi tekilleşmeden, yozlaşmadan, duyarsızlaşmadan korur. Ve külfetlerimizden kurtarır. Bu da yaşam enerjisi sağlar. Fiziki detoksları da eklersek sağlıklı yaşam bizi kucaklar.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı; duyarlı yaşamaktır. Öncelikle kendimize. Hayatın akışına kaptırmadan, farkındalığı yüksek, müdehalesi bol bir yaşam. Bol dinlenceli, dost sohbetli, payşımı dolu, derin nefesli, çok renkli, protest kimlikli, etrafıyla ilgili...

Kendimizi var eden toplumun içinde bir yaşam. Çevreye duyarlı,  yönetiminde söz sahibi, düşünen, adil ve özgür, haksızlıklara karşı, kültürel değerlere sahip, yani İNSANCA bir yaşam...

Bireyin topluma , toplumun sağlıklı insanlara ihtiyacı vardır. Birikimsiz bir hayat hepimizi mutlu ve zengin yapar.

Hiç yorum yok: